SPAARMANNS G-S Produkter

 

Start

Undertallrikar

Skålar

Bestick

Ljusstakar

Nytta/Smycke

Ostkupa

Blandat

Kontakt

 
                 

Skålar av björk, rönn, sälg, ask, lind, asp, samtliga svarvade i färsk virke,

max storlek 35 till 40 cm, i diameter

 

     

                       Masurbjörk                                                   Skålar i Ål

    

                                                     Skålar i masurbjörk